Bipolar Depresyon Hastası. Hangi Oranda Rapor Alır ? | Psikolojik Hastalıklar ve Belirtileri Bipolar Bozukluk I Anksiyete I Psikoloji I Şizofreni

Bipolar Depresyon Hastası. Hangi Oranda Rapor Alır ?

0 Yorum10.030 views İzlenme25 Ocak 2016

Bipolar duygulanım bozukluğu için hangi oranda rapor verilir? sorusunun yanıtını verebilmek için, doktorlar hastaları belli sürelerde kontrol altında tutmaktadırlar.

 

rapor-nedir-nasil-yazilir

Bu sürelerin sonunda engellilik oranı verilirken belirtilere göre değil, işlevsellik düzeylerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Bu rahatsızlık için verilecek oran, yönetmeliğin 2. ekinde bulunan özürlülük oranı cetvelinin “ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR” bölümü içerisinde yer alan “GEÇİCİ FONKSİYON KAYBINA NEDEN OLAN RUHSAL HASTALIKLAR” kısmında (A)’da belirtilmiştir. Buna göre;

Beyin Hasarı, Beyin İşlev Bozukluğu ve Bedensel Hastalıklara Bağlı Ruhsal Bozukluklar (organik hallusinozis, organik duygudurum bozukluğu -manik, depresif karışık ve bipolar tiplerini içerir-, organik sanrılı bozukluk, organik bunaltı bozukluğu) içeren Ruhsal Hastalıklar kategorisinde yer alan bu rahatsızlıklar için işlevselli düzeylerine göre bakıldığında;

Tedavi ile işlevselliği tam düzelmesi halinde hiç oran verilmemekte, tedavi ile işlevselliği kısmen düzelmesi halinde % 40, Tedavi ile işlevselliği düzelmemesi halinde ise % 70  oran verilmektedir.

Bu gruptaki hastalar için gerektiğinde raporlar süreli olarak verilmektedir. Rapor süresi bitiminde yeniden başvuran hastanın durumu tekrar değerlendirilerek oranları yükseltilmekte veya düşürülmektedir.

Rapor vermeye yetkili hastanelerin sağlık kurulu birimlerine başvurulması sonucu alınacak olan rapor oranlarının % 40’I geçmesi durumunda engelli kategorisinde değerlendirilecek hasta birçok hakkı kazanmış sayılacaktır.
Bunlar arasında internet ve diğer faturalarda indirim, emlak vergisinden muafiyet, engelli memur istihdamı için yapılan sınava katılma, engelliler için belirli aylarda verilen maddi yardımlardan yararlanmak gibi haklar bulunmaktadır.

Yorum yapın