Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir ?

0 Yorum3.734 views İzlenme27 Ocak 2016

Bilişsel davranışçı terapi, bireyin çevreyi algılayış biçiminin davranışlarını etkilemesi yani kognitif model temellidir.  Kişinin olayı objektif değil fenomenolojik olarak algılaması konu bazlıdır. Birey, geçmişteki tecrübe ve şemalar bütünleriyle birlikte olayı kendi bilişsel sürecine göre algılamaktadır.

terapi

Terapi sürecinin amacı, danışanın bu düşünce sürecinde onu etkileyen gerilim, kaygı ya da korku faktörlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamasına yardımcı olmaktır. Bu yolun başında danışanın davranışının farkında olması bulunur. Bu durumdan rahatsız olması gibi bir neden davranışın değiştirilmesi amacını doğurur. Bilişsel davranışçı terapi, davranışın sürmesini sağlayan mental süreci incelemektedir. Terapi seanslarında danışan, son seansta nelerin değişmesini istediğine karar vererek bu yolun nereye gideceğini belirlerken terapist de danışana uyguladığı testler ve topladığı bilgiler dahilinde yolun şeklini belirlemektedir. Klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve sosyal öğrenme kuramı dahilinde yollar izlenilebilmektedir. Danışana ödevler vererek, pekiştireçler sunarak, ceza uygulayarak ya da öğrenme sürecindeki hatayı konu alarak terapi sürdürülebilir. Davranışın gerçekleştirilmesindeki alt nedene ulaşmak amaçlandığı ve çalışma alanı bilişsel alan olduğu için terapinin uzun süreli etkili olduğu savunulmaktadır. Terapi için zorunlu süreçler haricinde (belirli bir süre terapiye devamlılık gibi) terapilerin ne kadar süreceğine terapist ile danışan ortak olarak karar verir. Seanslarda danışanla öncelikle sorun durumdaki düşünceler tartışılır, bu esnada danışan yeni beceriler öğrenir. Seans esnasında öğrenilenlerin, gelecek haftaki seansa kadar ne kadar etkili kullanıldığı üzerine konuşulur.  Çok ağır kriz durumları olmadığında genellikle öngörülen süre zarfında istenilen yere ulaşılabilmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra öncelikle haftada bir olarak belirlenen danışma saatleri öncelikle iki haftada bire daha sonra üç haftada bir olmak üzere kademeli olarak azaltılır. Terapiler sona erdiğinde yaklaşık altı ayda bir güçlendirme seansları yapılmaktadır.

Yorum yapın